Wie zijn wij?

Stichting
PIETEN ON TOUR Zeewolde

Voor kinderen die onder de armoedegrens opgroeien bestaat de kans dat Sinterklaas hun huisje voorbij rijdt. Samen met de Sinterklaasbank zorgen wij ervoor dat deze kinderen in Zeewolde, maar ook daarbuiten, tóch een onvergetelijk Sinterklaasfeest kunnen vieren!

Onze vrijwilligers

Deze foto maakten we van een groot deel van onze vrijwilligers tijdens onze vrijwilligersavond 2019. 

Bestuur PietenonTour
Voorzitter
Wim van de Koppel

Secretaris
Inge Glotzbach

Penningmeester
Betty van der Kort

Algemeen Bestuurslid
Erik Boumeester

Algemeen Bestuurslid
Agneta Lagas

Algemeen Bestuurslid
Amanda Vingerhoets