Meteen naar de inhoud

ANBI

Naam Stichting:         Stichting Pieten on Tour

RSIN:                         8553.73.994

Postadres:                  Klipper 81, 3891 ZV, ZEEWOLDE

Telefoonnummer:       0031-6-25597516

Email-adres:               info@pietenontour.nl

Doelstelling van de instelling: De stichting heeft ten doel:

  • Het genereren van financiële middelen waarmee kinderen in slechte sociaaleconomische omstandigheden toch een Sinterklaascadeau kunnen ontvangen;

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het inzamelen van vermogen, bijvoorbeeld voor de Stichting De Sinterklaasbank, gevestigd te Bussum d.m.v. het doen van bezoeken door Sinterklaas en/of Pieten, het vinden van financiële sponsoren en/of het vinden van sponsoren van veilingitems.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan: De stichting genereert financiële middelen waarmee kinderen in slechte economische omstandigheden onder andere toch een Sinterklaascadeau kunnen ontvangen. De financiële middelen worden verkregen door het houden van sint en piet bezoeken bij mensen thuis. Daarnaast worden er financiële middelen verkregen door bijdragen van particulieren en bedrijven. Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het stichtingsbestuur.  Het vermogen van de stichting wordt gebruikt voor de aankoop van Sinterklaascadeaus voor kinderen in slechte sociaaleconomische omstandigheden.

Bestuurssamenstelling:

Wim van de Koppel – Voorzitter

Inge Glotzbach – Secretaris

Betty van der Kort – penningmeester

Erik Boumeester – algemeen bestuurslid Loes Helmer – Algemeen bestuurslid Amanda Vingerhoets – Algemeen bestuurslid. 

Beloningsbeleid van de instelling: Vanuit de stichting worden geen beloningen uitgekeerd

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Januari  De balans wordt opgemaakt, hoe hebben we het gedaan tijdens de afgelopen Sinterklaastijd. Wat kan komend jaar beter en hoe kunnen we dat aanpakken? We sturen kwitanties aan bedrijven die ons financieel gesteund hebben.

Februari   Bestuursvergadering en opmaak van een nieuws sponsorplan

Maart  Geen werkzaamheden

April Bestuursvergadering

Mei  Geen werkzaamheden

Juni  Bestuursvergadering

Juli   Tussentijdse bijeenkomst met vrijwilligers tijdens een BBQ brainstormen over nieuwe acties in de komende Sinterklaastijd

Augustus   Materiaal inventariseren, in welke staat zijn de pakken / moet er nog iets hersteld worden / hebben we nog voldoende schmink etc. Voor de aanvulling zoeken we een sponsor, de herstelwerkzaamheden en reiniging van de pakken doen we zelf.

Bedrijven worden benaderd om te sponsoren, vooral in financiële middelen. Daarnaast stellen we voor om met onze Sint en Pieten hun bedrijfsfeest te bezoeken tegen een financiële bijdrage die het bedrijf daarvoor beschikbaar stelt (dit is geen vast bedrag).

September  De website wordt in orde gemaakt voor het nieuwe seizoen en er wordt gezocht naar een vormgever die (kosteloos) nieuwe flyers en posters wil ontwikkelen met daarop het aanbod van dit jaar. Meteen benaderen we een drukkerij die het printen van deze flyers en posters voor haar rekening wil nemen.

We mailen alle oude vrijwilligers om te kijken of ze dit jaar weer mee willen doen en of ze willen doorgeven wanneer ze eventueel beschikbaar zijn.

Oktober    Persberichten met de nieuwe plannen worden geschreven en de pers wordt benaderd om te vertellen wat we doen tijdens de Sinterklaastijd.

De social media start met aandacht vragen voor ons doel en we vertellen waar we op dat moment mee bezig zijn. Lezers denken mee en komen met nieuwe ideeën die we wel/niet oppakken. Hierdoor melden zich ook weer nieuwe vrijwilligers aan die we kort screenen of ze geschikt zijn om als Piet op te treden of misschien beter achter de schermen ingezet kunnen worden.

De boekingsportal komt online. Vooraf wordt een planning gemaakt van de aangemelde Pieten en Sinten zodat we overzichtelijk hebben welke dagen en uren we bezoeken kunnen doen. Vanaf dat moment kunnen mensen huisbezoeken inplannen in onze online agenda. Met het gekoppelde betalingsprogramma betalen zij meteen voor hun bezoek.

Tijdens een informatieavond komen alle vrijwilligers bij elkaar en wordt de voorlopige planning besproken. Ook wordt er doorgenomen wat de plannen zijn voor dit jaar en worden de nieuwe vrijwilligers geïntroduceerd.

We gaan op zoek naar veilingitems. Ondernemers in/rond Zeewolde stellen producten of diensten ter beschikking die wij kunnen veilen op onze website. De volledige opbrengst van deze veiling is voor Pieten on Tour.

De supermarkt sponsort al het strooigoed dat de Pieten gebruiken tijdens hun bezoeken. We inventariseren hoeveel we dit jaar nodig zullen hebben en overleggen dit met de bedrijfsleider van het filiaal.

Vanaf oktober zijn we ook wekelijks te horen op Radio Zeewolde FM, waar een vast item voor ons wordt ingeruimd. We vertellen hoe het er op dat moment voor staat, wat we nog nodig hebben of we maken reclame voor evenementen en veilingen.

November Flyers worden uitgedeeld tijdens de intocht van Sinterklaas in Zeewolde. Posters worden ophangen bij het Zwembad, de sportclubs, alle scholen en bij de winkeliers in het centrum.

December   De laatste week van november en de eerste van december brengen we huisbezoeken en bezoeken we bedrijfsfeesten met onze Sinten en Pieten. De huisbezoekjes kosten voor 2 Pieten €30,- (dit bedrag staat gelijk aan de waarde waarvoor elk kind van o.a. de voedselbank een cadeau mag uitzoeken), 2 Pieten en Sinterklaas kost €60,- en daarnaast kloppen we, tegen een vrije bijdrage, aan bij mensen die alleen hun pakjes door Zwarte Piet willen laten afgeven.

Alle veilingen worden afgerond, het geld wordt geïncasseerd en de producten worden door de bieders opgehaald.

De laatste woensdagmiddag voor 5 december organiseren we een sinterklaasfeest voor alle kinderen van o.a. de voedselbank in Zeewolde. Onze Sint en Pieten zijn deze middag aanwezig om de cadeaus uit te delen die gekocht zijn van het geld dat we vorig jaar hebben opgehaald. Voor dit feest wordt ook alles gesponsord door ondernemers in Zeewolde.

Op 5 december komen alle Sinten en Pieten na hun huisbezoeken naar Fika. Daar worden de laatste envelopjes van de aankloppieten bij het bedrag op de bankrekening geteld en tijdens een live radio uitzending van Zeewolde FM wordt het eindbedrag bekend gemaakt.

Wij kopen hier het volgend jaar cadeaus van voor de kinderen o.a. de Voedselbank en het overschot wordt gebruikt om deze kinderen in de zomervakantie een dagje uit te bieden.

Balans en staat van baten en lasten

Jaarcijfers:
2015 2016 2017 2018 2019 2020